Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Salgsbetingelser

Hjemlevering
Vi tilbyr dessverre ikke levering til øyer, som ikke har bro- eller tunellforbindelse. Levering til Svalbard eller Jan Mayen er dessverre ikke mulig. Lokale forhold kan gjøre at utkjøring ikke er mulig, dessverre har vi ingen oversikt over dette, men det er svært sjeldent. 

Velg et av våre tre alternativer. Kun en pris for hjemleveringen, kjøp flere varer og spar penger!

Levering til første dør (gateplan): 499,- kroner

Levering innenfor dør: 795,- kroner. (Ikke varer fra Asko, Norcool eller SBS/Americanskap uansett merke)
Utføres av transportøren, som ofte bruker en trappetralle, cirka like bred som en pall, for å få varen inn. Vi vil derfor be deg sjekke, at det er plass til både vare og trappetralle, så varen kommer smertefritt opp trapper og inn dører. Hvis ikke det er plass til å bære varen inn ved ankomst, vil ikke beløpet refunderes 

Bare for Oslo! Levering med innbæring, utpakking og retur: 1095,- kroner. 
(Ikke Norcool kjølehjørner eller SBS/Americanskap uansett merke) Våre transportører pakker ut og bærer varene inn til ønsket plassering, tar med avmontert hvitevare i retur. Mer om retur lenger ned.

Retur:
Tilbyr vi kun i Oslo: Levering med innbæring, utpakking og eventuell retur: 1095,- kroner. 
Husk at retur hvitevaren(e) må være avmontert når transportør kommer. Vi tar med inntil like mange returer som varer du har kjøpt. Vi fjerner ikke dører eller tar med store ting som SBS eller tunge frysebokser!

Leveringstid:
Leveringstiden er vanligvis 2 - 11 virkedager hvis varen er på lager hos vår leverandør. Tiden varierer avhengig av hvor i Norge du bor. Som utgangspunkt gjelder følgende leveringstid:
Postnummer: 0001 - 3999 = 2 - 7 dager
Postnummer: 4000 - 7999 = 6 - 8 dager
Postnummer: 8000 - 9991 = 8 - 11 dager
Blir leveringen forsinket, gir vi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det.

Før levering:
Transportør vil kontakte deg på telefon eller via tekstmelding for å avtale leveringstid. Det er viktig at vi får alle nødvendige telefonnummer. Dersom avtale om levering er gjort, men du ikke er hjemme når varen leveres, tar transportør varen med i retur til nærmeste lager. Du må da selv kontakte transportør for å avtale nytt leveringstidspunkt, regn med å betale ekstra for dette.

Når varene blir levert:
Kontroller om det er synlige skader på hvitevarer eller emballasje. Dette må merkes på transportørens fraktbrev eller skriftlig på annen måte. Dessverre oppstår det skjulte transportskader, derfor er det viktig at du pakker ut og
undersøker hvitevarene når du mottar dem. Reklamasjon av transportskader bør skje snarest, maks fem dager etter varene ble levert. Sendes til post@fagerborgelektro.no

Henting
Fra du bestiller til du kan hente i butikken Thereses gate 16 B, 0452 Oslo tar det normalt fra 2 til 5 arbeidsdager.

Om varer på nett
Nettpris er vår laveste pris, ingen pakkepriser eller ytterlige rabatter til firmakunder. 
Firmakunder med avtale kan bestille varer til nettpris på e-post eller telefon.
Varene er ikke utstilt eller på lager i butikken i Theresesgt 16B, men kan bestilles for henting.

Transportkostnader ved retur belastes kjøper når bestillingen er sendt fra leverandør
Det er dumt å kjøpe en vare uten å ha tenkt seg om, for å avbestille den. Dette gjelder både om varen er bestilt for henting i butikken eller levering hjem. Transportkostnader ved retur til leverandør er opptil 12 % av kjøpesummen. Bestilte du varen levert hjem må du også betale for ekstrasummen som transportør tar for henting/levering til privatadresse.

NB! Leveringsalternativene i kassen er ikke transportkostnader, men ekstrasummen transportør tar for levering til privatadresse!

Mer om dette: 9. Angrerett

Generelt
Vi følger stort sett Forbrukerombudets: Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
I punkt 4 og 5: Har vi andre betingelser som: Bestillingen må bekreftes manuelt av oss før den er bindende.

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Versjon 1.0
Innholdsfortegnelse:
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
18. Næringskjøp

Innledning
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Parter
Selger: Fagerborg Elektro A/S, Besøksadresse: Thereses gate 16B, 0452 Oslo. Postadresse: Thereses gate 16k, 0452 Oslo. Organisasjonsnummer: 992387254MVA. Telefon: 23196870  e-post: post@fagerborgelektro.no 
Kjøper er den person som foretar bestillingen. 

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi sender ikke varer til Svalbard eller Jan Mayen.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelsen

Bestilling via kjøpsknapp er en forespørsel om kjøp, det samme gjelder automatisk e-post: Forespørsel om kjøp. Bestillingen må bekreftes manuelt av oss før den er bindende. Selger har ingen varer på lager, når vi har mottatt din forespørsel om kjøp, undersøker vi hos den offisielle norske leverandør om varen(e) er på lager. Dessverre kan utsolgt eller sluttsolgt situasjoner oppstå. I løpet av kort tid, normalt senest neste arbeidsdag, vil du motta den manuelle e-posten fra oss, er det problemer med leveringen vil du få informasjon om dette. Hvis alt er i orden vil kjøpet bli akseptert og det vil det stå noe slikt: Takk for bestillingen. Varen er bestilt hos vår leverandør.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens forespørsel om kjøp, vil kjøper i løpet av minutter få sendt en automatisk bekreftelse til sin e-post om at forespørselen er mottatt. Som nevnt i punkt 4. er ikke bestillingen godkjent før den er manuelt behandlet av selger, det vil skje raskest mulig, normalt senest neste virkedag. Kjøper vil da motta den manuelle e-posten hvor det står noe slikt: Takk for bestillingen. Varen er bestilt hos vår leverandør.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer «automatisk e-post: Forespørsel om kjøp.» stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. 

6.  Betaling
Betalingen skjer med Klarna Checkout. Først bekrefter du ditt kjøp og deretter velger du mellom faktura eller kortbetaling. Du er ansvarlig for at Klarna og vi har rett e-post adresse til deg. Valgte du faktura vil den sendes til din e-post i løpet av få dager. Ved å oppgi informasjon i kassen godkjenner jeg Klarnas vilkår. Ved å klikke på «Fullfør kjøp» godkjenner jeg kjøpsvilkårene hos Fagerborg Elektro AS.

7. Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Mer om levering står høyere opp på denne side.  

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

10. Undersøkelsesplikt
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev). 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreveforholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 9000 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikkeridentifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

18. Næringskjøp
Garantitiden er seks måneder. Ved kjøp i næringssammenheng er Fagerborg Elektro ansvar begrenset til varens pris. Fagerborg Elektro svarer under ingen omstendighet for tap som regnes som indirekte tap etter kjøpsloven § 67 (2). For enkelte varer gjelder i tillegg egne garantiordninger for produsent eller bransjeorganisasjon.